અમદાવાદમાં ચોદાવતી બિહારી ભાભી

15268 views

ચોદામણી બિહારી ભાભી એના ગુજ્જુ લવર પાસે ચોદાવે છે અમદાવાદમાં. જુઓ ટાંટિયા પહોળા કરીને આખો લંડ મહી લેતી આ બિહારી રાંડને. એનો પતિ બરાબર ચોદતો નથી એટલે આ ભાભી અવારનવાર આ માણસનો લંડ લેતી ફરે છે. આજે પણ બપોરે ચાન્સ લઈને બેઉએ બપોરીયું કરી નાંખ્યું. ભાભી આ માણસને કહે છે કે હજી જોરથી આંચકા માર અને મારી ચુતનો પાણી કાઢી નાંખ!