બરોડાની સેક્સી ભાભીની ચૂત ચાટી એના લવરે

11597 views

બરોડાની સેક્સી ભાભી એના લવર સાથે અલકાપુરીની એક ડીસંટ હોટલમાં ગઈ ચોદાવા માટે. ચોદતા પહેલા એનો લવર ચૂત ચાટે છે આખી જીભ કાણામાં નાંખીને. ભાભી બાબુ બાબુ કહીને એના લવરની ચૂતમાં ખેંચે છે જાણે કે. અને લવર ખાલી ઉહન્કારા ભરીને ભાભીની વાતોનો જવાબ આપે છે. ભાભી એકદમ સેક્સના નશામાં ચુર થઇ ગઈ છે કેમ કે ચૂત જ એટલી જોરદાર ચાટે છે આ ચાટવાનો ભૂખ્યો લવર. ભાભી કહે છે કે હવે મારી ભોસમાં લંડ આપી દે નહિ તો હું તારા મોમાં જ મુતરી પડીશ.