જાડી ભાભી બેંક મેનેજરનો લંડ લે છે

16793 views

દેસી જાડી ભાભી બેંક લોન પાસ કરાવવા માટે મેનેજરનો લંડ લે છે. દુકાન ખોટમાં જાય છે એટલે પૈસાની જરૂર છે પતિને, એટલે એને મદદ કરવા માટે આ સેક્સી ભાભી આજે રાંડ બનેલી છે. પહેલા આ સેક્સી ભાભીએ લંડ મોમાં લીધો અને પાછી ટાંટિયા પહોળા કરીને આખે આખો લંડ ભોસમાં પણ લંડ લઇ લીધો. મેનેજરને પણ બહુ મજા આવી ગઈ આજે આ ભાભીને ચોદવાની અને એણે કહ્યું કે કાલે બપોરે આવીને લોનના કાગળ લઇ લેજો.