સુરતના ડોકટરે ભાભીની ચુતમાં આંગળી નાંખી ઇન્જેક્શનના બહાને

43328 views

કમપાઉન્ડરે જ મોબાઈલથી આ વિડીયો બનાવી લીધો. વિડીયોમાં ડોક્ટર કલીનીક પર આવેલી ભાભીની ભોસમાં આંગળી નાંખીને મોજ કરે છે. આ હરામી ડોક્ટર આવી કેટલીય ભાભીઓ અને આંટીઓને ઇન્જેક્શનના બહાને ચોદીને નવરો થઇ ગયો છે. ઇન્જેક્શનની જરૂર નાં હોય તો પણ પરાણે કુલ્હા પર જ મુકવાનું કહે છે. અને જે ભાભી કે આંટી સપોર્ટ કરતી લાગે એને ચૂત ખોલાવીને ચોદવામાં પણ પાછો નથી પડતો આ હરામી ડોક્ટર. આ ભાભી બિહારની છે અને એણે સપોર્ટ કર્યો એટલે ચુતમાં આંગળી ઘાલી દીધી ડોક્ટર સાહેબે.