બોમ્બે હિરોઈન બનવા ગયેલી છોકરી હવે કોલગર્લ બની ગઈ છે!

Indian Girls - Advertisement

views

દેસી બીપી માં મહેસાણા સાઈડની આ છોકરીનો ચોદકામ જુઓ. ઘરેથી હિરોઈન બનવા માટે આ છોકરી બોમ્બે ભાગી ગયેલી. સુંવાળી છે પણ કાળી છે એટલે કોઈએ લીધી નહિ અને લંડ લેવાનો મશીન બની ગઈ છે. મમતાબેનના કોઠા પર છે આજકાલ અને લંડ લેવાનો ધંધો માંડી દીધો છે. આજે નોર્થ ઇન્ડિયા સાઈડનો કોઈ ગ્રાહક એને ચોદે છે. અને આખો લંડ મહી દઈને કહે છે કે આમ ફર તેમ ફર. છોકરીની ટાઈટ ચૂતમાં આખો કડક લંડ ફીટ થયેલ છે.