ગ્રાહક સાથે વાત કરતા કરતા લંડ ચુસ્તી રાંડ

14647 views

સેક્સી બિહારી રાંડ એક ગ્રાહકને લોડો ચૂસી આપે છે. અને એજ વખતે એ બીજા ગ્રાહક સાથે ચોદવાનો ભાવતાલ નક્કી કરે છે. જુઓ કેવી મસ્તીથી એ લંડ અને ગોટા ચાટે છે. ફોન પર ગ્રાહકને એ હોટેલ રૂમ, ચોદ્વાના તેલ બધાના પૈસા ગણાવે છે અને કહે છે કે તમે કાયમ આવો છો એટલે ભાવ તમને ઓછો જ કહ્યો છે. જેનો લોડો ચૂસે છે એ ગ્રાહકે એના મોબાઈલથી આ રાંડ\નો વિડીયો બનાવી લીધો.