કોલકાતાની છોકરીના ફુગ્ગા જેવા બોબલા

Indian Girls - Advertisement

views

કોલકાતાની આ છોકરી હજુ તો 20 વરસની જ છે પણ બોબલા તો જુઓ એના. ફૂલાવેલા ફુગ્ગા પણ આ બોલ સામે નાના લાગે એવા છે. છોકરી આજે બાથરૂમમાં છે અને એની ચુચીની જ સેલ્ફી બનાવે છે. તમારો પણ ઉભો થઇ જશે આ અફલાતુન સાઈઝના દેસી બોબલા જોઇને. મેં તો મારી લાઈફમાં આવા મોટા બોબલા નથી જોયા સાચે. તમે કોઈના જોયા છે આવી સાઈઝના. મુવીમાં જોયેલા બોલની વાત નહિ, સાચા જોયા હોય તો કહો!