ગામડાના ગે સરપંચ અને વાઈફનો ચોદવાનો વિડીયો

11929 views

સાબરકાંઠા જીલ્લાના એક ગામડાના સરપંચ કાકા છે આ જે આજે પટલાણીને લોડે બેસાડીને ચોદે છે. અને પછી પોતાની ગાંડની ખંજવાળ પણ કેમેરામાં બતાવે છે. એમને ગે તો નાં કહી શકાય ૧૦૦ ટકા કેમ કે એમને બેમાંથી જે મળી જાય એ ચાલે છે. ચૂત મળી જાય તો લંડ નાખી દે છે અને કોઈ ગાંડ મારનારો મળે તો ઘોડી બની જાય છે આ સરપંચ કાકા.