આખો ગામ જતું રહે એવો ભોસડો છે રાજકોટની ભાભીનો!

11548 views

રાજકોટની આ સેક્સી ભાભી આજે તમને એના કાણા અને બોબલા બતાવે છે સેલ્ફી વિડીયોમાં. બોબલા સુધી ઠીક છે પણ ભોસડો એવો મોટો છે કે અંદર રાજકોટની પાસેનો એકાદ ગામ વસી જાય. કેટલા લંડ ગયા હશે અંદર કે આ ખુલીને આખી ગામ વસાવે એવી થઇ ગઈ છે. આવી ભોસમાં આંગળી નાંખીને આ રાજકોટની કાઠીયાવાડી ભાભી તમને ચોદવા બોલાવે છે. સાચું કહું આને લંડ ચોદે નહિ, પણ આ પુસીમાં લંડ તરીને, નાહી ધોઈને પાછો આવે બસ!