સાડીવાળી કામવાળીની ગાંડ મારી સોફા પર કુતરી બનાવીને

26707 views

સેક્સી કામવાળીને એના સાહેબે સોફો પકડાવીને કુતરી બનાવી. અને પછી આ દેસી પોર્ન મુવી જુઓ જેમાં એની ચૂત અને ગરમ ગાંડમાં આખો લંડ ઘાલી દીધો. પૈસા માટે કામવાળી મનીષા સાહેબની રાંડ છેલ્લા ૩ વરસથી બનેલી છે. સાહેબ પીયુષની બૈરી ગાંડ અડવા નથી દેતી એટલે આ ઘરની રાંડ પાસે ગાંડ ચોદવાનો સુખ લઇ લે છે પીયુષ. આજે બૈરી અમદાવાદ ગઈ હતી ત્યારે પીયુશે આ દેસી ગાંડનો લસરકો લઇ લીધો.