સિક્યુરીટીવાળા શુક્લાએ આંટીના બોબલા મસળીને ચોદી

21801 views

સોસાયટીના સિક્યુરીટીવાળા શુક્લાજીએ બિલ્ડીંગની હોટ માલ લતા આંટીને ચોદી. યુપીનો ભૈયો આંટીના બોબલા દબાવીને એની ભોસ ચીકણી કરે છે લંડથી. નાના નાના કામથી બોલાવતી હતી આ માણસને આંટી અને એણે આ એકલી જિંદગી જીવતી આંટીને ફંસાવીને લંડની ખંજવાળ કાઢવાનો રસ્તો શોધી લીધો છે. આખો લંડ ભોસમાં ગયો એટલે આંટીને પણ ટાઠ વળી ગઈ આજે.