ફોન રીપેર કરાવવા આવેલી છોકરીએ બોબલા ચૂસાડયા

22843 views

મોબાઈલ રીપેરનો ધંધો કરતો અર્જુન ઘણી છોકરીઓને આ રીતે લપેટી ચુક્યો છે. આજે આ કાળી તમિલ છોકરી ચાર્જીગ ઇસ્યુ માટે આવી હતી અને એના બોબલા ચુસાડીને ગઈ. દુકાનમાં જ મોબાઈલ છુપાવી દીધેલો અર્જુને જેની અંદર આખી એમએમએસ કલીપ રેકોર્ડ થઇ ગઈ. છોકરીનો ટોપ ઉંચો કરીને આ હરામી બોબલા મસલે છે અને પછી નીપ્લ્સ મોમાં લઈને ચૂસે છે. આ છોકરી પણ કામદેવના બાણથી ઘવાયેલ છે અને એ પણ અર્જુનને ખેંચે છે જેથી બોબલા આખા મોમાં જાય. અર્જુન ગાંડ દબાવીને આખી નીપ્લ્સ ને મોઢે ભરી લે છે આ સેક્સી કલીપમાં.