જેઠને તેલ લગાવીને મુઠીયા મારી આપ્યા ભાભીએ

21995 views

જેઠને લંડ પર તેલ લગાવીને મુઠિયા મારી આપ્યા દેસી ભાભી. આ ભાભી પૈસાવાળા જેઠને રાખીને બેઠી છે અને બંને રેગ્યુલર ચોદકામ કરે છે. આજે પતિ ઓફિસે વહેલો ગયો અને જેઠાની શાકભાજી લેવા ગઈ ત્યારે આ ભાભીએ લંડ કબજામાં લઈને ઠંડો કરી લીધો. ચોદકામ થઇ શકે એટલો ટાઈમ નહોતો એટલે બંનેએ બસ આ હલકો નાસ્તો કરી લીધો સેક્સનો. લોડો હલાવી હલાવીને ભાભીએ એનું પાણી કાઢી આપ્યું જેઠને.