ઉછીના પાંચસો રૂપિયા લેવા આવેલી ભાભીને ચોદી પાડોસીએ

Indian Girls - Advertisement

views

વિનીતા ભાભી પાડોસી બબલુ પાસે પૈસા લેવા ગઈ અને ભોસ ચોદાવીને આવી. પતિ નવરો કામ ધંધા વગરનો હતો એટલે ઘર ચલાવવા ભાભીએ ચડ્ડી ખોલીને લંડ લીધો ચોદકામ વિડીયોમાં. ભાભી ચોદાવે તો છે પણ એને એ વાતની બીક પણ છે કે કોઈ જોઈ ના જાય એટલે ઘબરાઈ ઘબરાઈને લંડ લે છે ભોસમાં. બબલુ આદુ ખાઈને ચોદવા ચઢેલો હોય એમ આખો લંડ અંદર બહાર કરીને ભાભીની ચુતનો પાણી કાઢે છે.