ભાઈએ વિધવા બેનની ખુજલી મિટાવી ચોદીને

19973 views

બે વરસથી ઘરમાં રહેતી વિધવા બેન સાથે રણજીત ચાલુ થઇ ગયો છે. આજે જાડી ગાંડવાળી બેનને લંડનો અસલ મિજાજ બતાવીને એની હવસની ખુજલી મિટાવી દીધી ભાઈએ. એક વખત બેન મીણબત્તી ભોસમાં નાંખીને લંડ માટે રડતી હતી એ આ ભાઈ જોઈ ગયો હતો અને ત્યારથી જ એણે નક્કી કરેલું કે બેનને હવે લંડ માટે રડવા નહિ દે. બેન પણ જ્યારે જ્યારે ભોસમાં લંડ લેવાની ચૂલ ઉઠે છે તો સીધું ભાઈને કહી દે છે અને પછી બેઉ જણા ચોદે છે. તમે પણ જુઓ આ વિધવા બેનનો હાર્ડ ચોદકામ વિડીયો.