આધાર કાર્ડવાળાને ભોસ આપતી મુસ્લિમ ભાભી

8393 views

મોબાઈલથી બનાવેલ આ બીપી વિડીયો એક જવાન મુસ્લિમ ભાભીનો છે. ડોક્યુમેન્ટમાં નામમાં ભૂલ છે એટલે આધાર કાર્ડવાળાને ભોસ આપીને બનાવડાવે છે. આવા કેટલાય છોકરા આધાર કાર્ડ માટે આવતી આવી ભાભીઓ અને આંટીઓને પોતાના લંડ નીચે સુવડાવે છે. જેમની પાસે પૈસા હોય એ લાંચ આપે છે અને જે કંગાળ હોય એ લાંચમાં ભોસ કાંતો ગાંડ આપે છે. આ મુસ્લિમ ભાભી તો જાણે આધાર કાર્ડ માટે નહિ પણ ચોદાવા માટે જ આવી છે. સામેથી કપડા કાઢીને ભોસ ખોલી દીધી તૈયારીમાં એણે.