આદિવાસી દેસી આંટી રાધિકા સાથે ચોદકામ

28043 views

એક પ્રાઈમરી સ્કુલમાં ભણાવે છે આ આદિવાસી ભાભી રાધિકા. આજે રાધિકાની ચીકણી ચુતમાં એના પ્રિન્સીપાલ સાહેબે જ લંડ ઘાલેલો છે. બીએલઓનું કામ નહોતું કરવું એના માટે સાહેબને મળવા ગઈ હતી ભાભી. સાહેબે કહ્યું કે આ નાં કરવું હોય તો અર્ધી કલાક મને મજા કરાવી પડશે. સ્કુલ આખી જાણે છે કે આ પ્રિન્સીપાલ ચોદણીયો છે એટલે રાધિકા પણ તૈયાર થઇ ગઈ. આખો દિવસ બીએલઓમાં ગાંડ મરાવ્યા કરતા અહી સાહેબનો લંડ ભોસમાં લેવો સહેલું હતું આ આદિવાસી ભાભી માટે.