દુકાનવારા સાથે ચોદકામ કરતી ચીકણી ચૂતવાળી આંટી

10310 views

જોરદાર ચૂલ ઉઠી હતી આ આંટીની ચુતમાં તો એણે બાજુની દુકાનવારા પાસે ચોદાવી લીધું. જુઓ આખો લંડ ભોસમાં નાંખવાનું કહીને ચોદાવતી આ સેક્સી આંટીનો પોર્ન કલીપ. દુકાનવારાને જે મજા આવી ગઈ આ કાકીને ચોદવાની કે વાત જ શું કહેવી. કાકીએ કહ્યું કે હજી બે દિવસ પહેલા જ માસિક બંદ થઇ છે એટલે પાણી આવે છે નીચે. અને આ પાણીને લીધે વગર થુંક લગાવ્યે જ લંડ આખો આરપાર થઇ જાય છે ભોસમાં.