ગર્લફ્રેન્ડની મમ્મીની ગરમ ભોસ ચોદી નાંખી

30550 views

અનિકેત નામનો દેસી છોકરો અમદાવાદમાં એની બહેનપણીની માંની ભોસ ચોદે છે. ગર્લફ્રેન્ડની માં લાઈન આપતી હતી તો એને પણ લોડાના ધક્કા ખવડાવી દીધા આ છોકરાએ. આંટીની ગરમ ગરમ ભોસમાં લંડ એવો અંદર બહાર થાય છે જાણે કે સાંપ ખેતરમાં સરકતો હોય. અને બહુ દિવસે લંડ મળ્યો એટલે આંટી આંખો બંદ કરીને મજેથી ટેસ્ટ લે છે એનો.