જવાન કામવાળીએ કહ્યું કંડોમ વગર નહિ ચોદવા દઉ

31112 views

સેક્સી જવાન કામવાળી પહેલા એક વખત પ્રેગનેન્ટ થઇ ગયેલી એટલે એણે આજે કહ્યું કે કંડોમ વગર નહિ કરવા દઉં. માલિકે લંડ પર ટોટો ચઢાવ્યો અને પછી આ સેક્સી છોકરીને નાંગી કરીને એમાં લંડ નાંખવાની મજા લીધી. માલિકના ઘરમાં એમ તો બૈરી છે પણ એ ધાર્મિક છે એટલે હવે સેક્સથી દુર ભાગે છે એટલે એણે કામવાળીને પૈસા આપીને એના બધા કાણા લેવાનું ચાલુ કરી દીધું છે.