જવાન કામવાળીએ કહ્યું કંડોમ વગર નહિ ચોદવા દઉ

Indian Girls - Advertisement

views

સેક્સી જવાન કામવાળી પહેલા એક વખત પ્રેગનેન્ટ થઇ ગયેલી એટલે એણે આજે કહ્યું કે કંડોમ વગર નહિ કરવા દઉં. માલિકે લંડ પર ટોટો ચઢાવ્યો અને પછી આ સેક્સી છોકરીને નાંગી કરીને એમાં લંડ નાંખવાની મજા લીધી. માલિકના ઘરમાં એમ તો બૈરી છે પણ એ ધાર્મિક છે એટલે હવે સેક્સથી દુર ભાગે છે એટલે એણે કામવાળીને પૈસા આપીને એના બધા કાણા લેવાનું ચાલુ કરી દીધું છે.