કામવાળી સામે મુઠીયા માર્યા

Indian Girls - Advertisement

views

કામવાળી મીનાને ચોદવી તો હતી પણ બૈરી આવી જાય એ બીક પણ હતી એટલે મીનાને બોલાવીને એની સામે લંડ હલાવીને મુઠીયા માર્યા સાહેબ કુલદીપે. જુઓ મીના પણ ઘડીએ ઘડીએ કેમ મસ્તીથી લંડ સામે જુએ છે. એની ચુતમાં પણ ખંજવાળ તો છે પણ મેડમ પાડોસમાં જ છે અને કોઈ પણ ઘડીએ આવી જાય એવું છે એટલે એણે ચોદાવાનું માંડી વાળ્યું આજે.