દેસી કાકીએ ખેતરમાં પૈસા લઈને ચોદાવ્યું

23280 views

જાડિયા સમીરે દેસી કાકી ઉર્મિલાને ચોદી લીધી ખેતરની વચ્ચોવચ્ચ સુવડાવીને. પૈસા માટે આ બૈરી કોઈનો પણ લંડ લઇ લે છે. સમીરની વાઈફ હમણાં પ્રેગનેન્ટ છે એટલે ૩ મહિનાથી એ દર સોમવારે કે મંગળવારે આ રાંડને અહી પોતાના ખેતર પર લાવીને ચોદકામ કરે છે એની સાથે. આજે સમીરે પાછળ મોબાઈલ રાખીને આ રાંડ સાથે ચોદકામનો બીપી વિડીયો પણ બનાવી લીધો. આ બીપી રેકોર્ડ કરી એના ૨૦૦ રૂપિયા વધારાના લીધા આ રાંડે સમીર જાડિયા પાસેથી.