કોસંબામાં બિહારી રાંડ ભાભીની ઢીલી ભોસમાં લંડ દીધો

19315 views

આ ભોસને જોઇને જ કોઈ પણ કહી દે કે અહી ઘણા બધા લંડની અવારનવાર અવરજવર થયેલી છે. જુઓ કાળો દેસી લંડ લેતી કોસંબાવાળી બિહારી રાંડનો વિડીયો. અહીની જીઆઈડીસીના ઘણા બધા મજુર આ ભાભી પર ચઢેલા છે. પતિ પણ નાઈટ શિફ્ટમાં પુત્ઠાની ફેકટરીમાં કામ કરે છે અને આ ભાભી આવા ચોદાવવાના ધંધા કરે છે ઘરે બેઠા. સાલું આને વર્ક ફ્રોમ હોમ કહેવાય કે નહિ લા?