ગ્રુપ લોન માટે સાહેબ પાસે ચોદાવતી દેસી ભાભી

54638 views

દેસી પોર્ન વિડીયો ગામડાની ભાભી અને બંધન બેંકના સાહેબનો. ગ્રુપ લોનમાં ૭૦૦૦૦ ની લોન લેવા માટે આ ભાભી ઉંધી પડી સાહેબની સામે અને એનો લંડ લઇ લીધો. સાહેબ પણ અવારનવાર આવી કેટલીય બૈરીઓને લંડથી ફાડી ચુક્યો છે એ હવે ચોદવામાં એક્ષ્પર્ટ થઇ ગયો છે. અને આ ભાભીની ચૂત તો એકદમ જ ચીકણી છે એટલે લંડ એમને એમ જ જાણે કે મહી ઘૂસે છે. ભાભીના ટાંટિયા ઊંચા કરીને એક થી વધીને એક શોટ માર્યા આ સાહેબે. ૭૦૦૦૦ લોન પણ આપી અને હપ્તામાં પ્રોબ્લેમ આવે તો કહેજો હું કરી આપીશ એમ પણ કહ્યું, ચૂત મારવામાં એટલી મજા આવી ગઈ એટલે.