શેરડીના ખેતરમાં બેનને લંડની મજા આપી

Indian Girls - Advertisement

views

સાસરેથી આવી એટલે બહેન રાખીની ભોસ પણ ચૂલવાળી થઇ હતી. આજે ભાઈએ એને શેરડીના ખેતરમાં લઇ જઈને આખે આખો લંડ ભોસમાં આપીને ચોદી. લગ્ન પહેલા પણ રાખીએ બે વખત બાળક પડાવેલ છે. રાત થાય એટલે છાનીમાની ભાઈના રૂમમાં જઈને એની બૈરીની જેમ જ પલંગમાં સાથે સુતી રહેતી હતી. અને સવાર થાય એ પહેલા પાછી પોતાના રૂમમાં આવી જતી હતી. ભાઈના પણ બીજે લગ્ન થઇ ગયા છે પણ એ પણ બેનને ચોદવાનો કોઈ ચાન્સ હાથમાંથી જવા દેતો નથી.