સુરતમાં મુસ્લિમ ભાભી ગારમેન્ટ ફેક્ટરીમાં ચોદાઈ ગઈ

3734 views

સુરતની હોટ મુસ્લિમ ભાભીએ સુપરવાઈઝર વિનયનો લંડ લીધો ફેક્ટરીમાં. ગારમેન્ટની ફેક્ટરીમાં ભાભીને નીચે સુવડાવી ઉપર ચઢી ગયો સુપરવાઈઝર. ભાભીને જાણે કે અવારનવાર ચોદાવાનો અનુભવ હોય એવું લાગે છે. એટલે તો ફટાક દઈને ચડ્ડી કાઢીને લંડ લઇ લીધો અને પછી ભોસમાં પાણી નીકળી ગયા પછી ઉભી થઈને કપડા પણ પહેરી લીધા. સુપરવાઈઝર ચોદકામ બાદ ભાભીને કશું કામ પણ બતાવે છે.